EN DE

Daňové poradenství

AKCE
Poptávka

Daňové poradenství vnímáme jako komplexní disciplínu, která zahrnuje nejenom správné sestavení daného přiznání, ale i daňové plánování a daňovou optimalizaci, zastupování klientů před úřady a správcem daně a další související činnosti. Významným aspektem spolupráce v této oblasti je vzájemná důvěra mezi námi a klientem.

Na naše služby poskytujeme záruky, které jsou zajištěny pojištěním v odpovídající výši a rozsahu. Poradenství je poskytováno daňovými poradci zapsanými v seznamu Komory DP. 

Daňové poradenství zahrnuje zejména:

  • zpracování daňových přiznání 
  • daňový audit - ověření jednotlivých položek nákladů a výnosů z daňového hlediska 
  • daňové plánování - optimalizace daňových povinností a jejich plánování
  • daňový servis - průběžné informace o daňových povinnostech klientů a novinkách v oblasti daní
  • odborná stanoviska  
  • zastupování či asistence při kontrolách a jednáních se správci daní
  • zastupování klienta ve věcech daní a správy daní, včetně doručování

 

Aktuality

Daň z příjmů - záloha na rok 2019

V pondělí 16.12.2019 je termín pro úhradu pololetní nebo čtvrtletní zálohy na daň z příjmů na rok 2019.


Daň silniční - záloha za říjen a listopad 2019

Dodavka.pngV pondělí 16.12.2019 je termín pro platbu zálohy na daň silniční za období říjen a listopad 2019. 

 

  

Daň z nemovitých věcí - 2. splátka daně na rok 2019

V pondělí 2.12.2019 je termín pro úhradu druhé splátky daně z nemovitých věcí na rok 2019.

Cestovní náhrady v roce 2019

motiv_24.jpgMinisterstvo práce a sociálních věcí stanovilo Vyhláškou číslo 463/2017 Sb. sazby stravného, sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.
» více .....


Platba daně z nemovitých věcí přes SIPO

Poslipostu.png

Od zdaňovacího období 2016 je poplatníkům - fyzickým osobám umožněna platba daně z nemovitých věcí prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva (tzv. „SIPO“). Pokud bude poplatník chtít využít tento způsob platby, musí se k němu přihlásit u místně a věcně příslušného správce daně na tiskopisu vydaném MF ČR a to nejpozději do 31. ledna zdaňovacího období - tedy pro rok 2016 do 31.1.2016.

 

Členství a partnerství