EN DE

Likvidace společností

AKCE
Poptávka

Úspěšná likvidace společnosti završená výmazem společnosti z obchodního rejstříku je odborně náročný a poměrně dlouhý proces, trvající díky všem zákonným požadavkům nejméně 6 měsíců a vyžadující specifické znalosti a zkušenosti likvidátora a jeho týmu. Nabízíme komplexní služby spojené s likvidací společností při splnění všech zákonných náležitostí. Externí zajištění celého procesu likvidace minimalizuje zatížení klienta (vlastníka) a jeho managementu

Proces likvidace společnosti zahrnuje zejména:

 • příprava společnosti na vstup do likvidace
 • zajištění osoby likvidátora
 • kompletní poradenství v průběhu likvidace
 • komunikace se správci daně, OSSZ a zdravotními pojišťovnami
 • převzetí a vedení účetnictví po celou dobu likvidace, sestavení zahajovací rozvahy
 • zpracování a podání příslušných přiznání k dani z příjmů a k ostatním daním
 • zrušení registrací k daním
 • vypořádání závazků a pohledávek, jednání s věřiteli a dlužníky
 • zpeněžení majetku a ostatních aktiv
 • zpracování závěrečné zprávy z likvidace, návrh na rozdělení likvidačního zůstatku
 • zajištění souhlasu správce daně s výmazem z obchodního rejstříku
 • jednání s příslušným oblastním archivem, zajištění povinné archivace
 • zajištění výmazu z obchodního rejstříku

 

Aktuality

Daň z příjmů - záloha na rok 2021

Ve středu 15.12.2021 je termín pro úhradu pololetní, resp. čtvrtletní zálohy na daň z příjmů na rok 2021. 

Daň z nemovitých věcí

Dne 30.11.2021 (úterý) je termín pro úhradu druhé splátky daně z nemovitých věcí na rok 2021.  

Daň silniční - záloha za červenec až září 2021

Dodavka.pngV pátek 15.10.2021 je termín pro platbu zálohy na daň silniční za období červenec až září 2021.  

 

 

 

Členství a partnerství