EN DE

Zasílání údajů pro platbu DzNV mailem

Finanční správa zavádí pro vybrané poplatníky daně z nemovitých věcí novou službu spočívající v zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail namísto složenky. Tato služba bude nahrazovat dřívější zasílání složenek.
Ke službě na dané zdaňovací období je třeba se přihlásit formou žádosti, která musí být správci daně podána nejpozději do 15. března zdaňovacího období. Následně budou každoročně poplatníkovi automatizovaně zasílány informace k platbě daně mailem.
Podrobnější informace naleznete na stránkách Finanční správy.

Aktuality

Daň z příjmů - záloha na rok 2017

V pátek 15.12.2017 je termín pro úhradu pololetní nebo čtvrtletní zálohy na daň z příjmů na rok 2017. 

Daň silniční - záloha za červenec až září 2017

Dodavka.pngV pondělí 16.10.2017 je termín pro platbu čtvrtletní zálohy na daň silniční za období červenec až září 2017. 

 

  


Daň z nemovitých věcí - 2. splátka daně na rok 2017

Ve čtvrtek 30.11.2017 je termín pro úhradu druhé splátky daně z nemovitých věcí na rok 2017, pokud nebyla částka daně uhrazena najednou v květnovém termínu. 

Cestovní náhrady v roce 2017

motiv_24.jpgMinisterstvo práce a sociálních věcí stanovilo Vyhláškou číslo 440/2016 Sb. sazby stravného, sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.
» více .....


Platba daně z nemovitých věcí přes SIPO

Poslipostu.png

Od zdaňovacího období 2016 je poplatníkům - fyzickým osobám umožněna platba daně z nemovitých věcí prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva (tzv. „SIPO“). Pokud bude poplatník chtít využít tento způsob platby, musí se k němu přihlásit u místně a věcně příslušného správce daně na tiskopisu vydaném MF ČR a to nejpozději do 31. ledna zdaňovacího období - tedy pro rok 2016 do 31.1.2016.

 

Členství a partnerství