EN DE

Vedení účetnictví

AKCE
Poptávka

Poskytujeme vedení účetnictví na vysoké odborné a profesionální úrovni. Náš účetní tým s mnohaletou praxí ve finančních službách zajistí především spolehlivost, vysokou kvalitu, flexibilitu a komplexní řešení dle vaší finanční potřeby včetně konzultací a poradenství. Neseme kompletní zodpovědnost za naši práci a naše účetní aktivity jsou plně profesně pojištěné.
 
Správně vedené účetnictví je nepochybně základním bodem pro efektivní řízení firmy; klient získává spolehlivé informace v požadované struktuře a kvalitě pro svá krátkodobá, střednědobá ale i strategická rozhodnutí. K tomu nabízíme nejenom „klasické“ výstupy, ale i moderní produkty umožňující vzdálený přístup k potřebným datům. 

Soustřeďte se na svoji hlavní činnost, která Vám přináší zisk, a účetnictví přenechte nám formou outsourcingu.

Outsourcing je již řadu let často využíván jako prostředek ke zvýšení finanční výkonnosti a konkurenceschopnosti firmy. Rozsah outsourcingu může být různý dle Vašich potřeb - od plného, kdy je vše v naší kompetenci, přes částečný, kdy klient využívá zčásti naše programové vybavení, až po kombinovaný v případech, kdy klient již používá nějaký vlastní účetní program.   

Další možností je průběžná kontrola účetnictví u klienta zpracovávaného jeho zaměstnanci a na jeho programovém vybavení („průběžný dohled“); získáváte tak jistotu správného zaúčtování jednotlivých případů a tím jejich korektního zachycení ve Vašem účetnictví.

Velkou výhodou pro klienty je možnost vzdáleného přístupu a tím získání aktuálních informací z účetnictví.  

Vedení účetnictví zahrnuje zejména:

 • průběžné zpracování účetnictví, měsíční závěrky
 • zpracování roční účetní závěrky
 • účtování na střediska a zakázky
 • vedení záznamní povinnosti a evidencí pro účely DPH
 • zajištění ověření účetnictví a roční závěrky spolupracující auditorskou společností
 • evidence nemovitého a movitého majetku, tvorba odpisových plánů 
 • evidence pohledávek a závazků
 • tvorba rezerv a opravných položek 
 • účetní poradenství a metodika účetnictví
 • zpracování interních směrnic
 • reporty, výstupy pro managerské účetnictví a controlling
 • možnost zpracování výstupů v němčině a v angličtině

Zaměstnanci na pozici účetních procházejí trvalým systémem vzdělávání, včetně systému certifikací prováděného v České republice Svazem účetních.

Pro menší podnikatelské subjekty nabízíme externí zajištění funkce ekonomického a finančního útvaru.

Aktuality

Daň z příjmů - záloha na rok 2022

V úterý 15.3.2022 je termín pro úhradu čtvrtletní zálohy na daň z příjmů na rok 2022. 

Daň z příjmů - daňové přiznání za rok 2021

V pátek 1.4.2022 je termín pro podání daňového přiznání za rok 2021 a případně pro doplatek daně za rok 2021. 

Daň silniční - záloha na celý rok 2022 prominuty

Dodavka.pngRozhodnutím ministra financí byly všem poplatníkům daně silniční prominuty zálohy na rok 2022. Toto rozhodnutí však zatím neznamená prominutí samotné daně - přílušná legislativní úprava, která by některé daňové poplatníky zcela zprostila platit silniční daň, se připravuje.     

kompletní informace ...

Daň z nemovitých věcí

Dne 31.5.2022 (úterý) je termín pro úhradu daně z nemovitých věcí na rok 2022, případně pro úhradu první splátky této daně.  

 

Členství a partnerství