EN DE

Vedení účetnictví

AKCE
Poptávka

Poskytujeme vedení účetnictví na vysoké odborné a profesionální úrovni. Náš účetní tým s mnohaletou praxí ve finančních službách zajistí především spolehlivost, vysokou kvalitu, flexibilitu a komplexní řešení dle vaší finanční potřeby včetně konzultací a poradenství. Neseme kompletní zodpovědnost za naši práci a naše účetní aktivity jsou plně profesně pojištěné.
 
Správně vedené účetnictví je nepochybně základním bodem pro efektivní řízení firmy; klient získává spolehlivé informace v požadované struktuře a kvalitě pro svá krátkodobá, střednědobá ale i strategická rozhodnutí. K tomu nabízíme nejenom „klasické“ výstupy, ale i moderní produkty umožňující vzdálený přístup k potřebným datům. 

Soustřeďte se na svoji hlavní činnost, která Vám přináší zisk, a účetnictví přenechte nám formou outsourcingu.

Outsourcing je již řadu let často využíván jako prostředek ke zvýšení finanční výkonnosti a konkurenceschopnosti firmy. Rozsah outsourcingu může být různý dle Vašich potřeb - od plného, kdy je vše v naší kompetenci, přes částečný, kdy klient využívá zčásti naše programové vybavení, až po kombinovaný v případech, kdy klient již používá nějaký vlastní účetní program.   

Další možností je průběžná kontrola účetnictví u klienta zpracovávaného jeho zaměstnanci a na jeho programovém vybavení („průběžný dohled“); získáváte tak jistotu správného zaúčtování jednotlivých případů a tím jejich korektního zachycení ve Vašem účetnictví.

Vedení účetnictví zahrnuje zejména:

 • průběžné zpracování účetnictví, měsíční závěrky
 • zpracování roční účetní závěrky
 • účtování na střediska a zakázky
 • vedení záznamní povinnosti a evidencí pro účely DPH
 • zajištění ověření účetnictví a roční závěrky spolupracující auditorskou společností
 • evidence nemovitého a movitého majetku, tvorba odpisových plánů 
 • evidence pohledávek a závazků
 • tvorba rezerv a opravných položek 
 • účetní poradenství a metodika účetnictví
 • zpracování interních směrnic
 • reporty, výstupy pro managerské účetnictví a controlling
 • možnost zpracování výstupů v němčině a v angličtině

Zaměstnanci na pozici účetních procházejí trvalým systémem vzdělávání, včetně systému certifikací prováděného v České republice Svazem účetních.

Vedeme účetnictví i „nepodnikatelským“ subjektům - bytovým družstvům, SVJ, příspěvkovým organizacím i vědecko-výzkumným institucím. 

Pro menší podnikatelské subjekty nabízíme externí zajištění funkce ekonomického a finančního útvaru.

Aktuality

Daň z příjmů - záloha na rok 2021

Ve středu 15.12.2021 je termín pro úhradu pololetní, resp. čtvrtletní zálohy na daň z příjmů na rok 2021. 

Daň z nemovitých věcí

Dne 30.11.2021 (úterý) je termín pro úhradu druhé splátky daně z nemovitých věcí na rok 2021.  

Daň silniční - záloha za červenec až září 2021

Dodavka.pngV pátek 15.10.2021 je termín pro platbu zálohy na daň silniční za období červenec až září 2021.  

 

 

 

Členství a partnerství